FANCIA - MACHETE DE ZAPADOR BOMBERO

Circa 1840

Machete de zapador bombero Francés circa 1840.

Código interno: M 041